Proběhlo první plánovací setkání k projektu návsi s veřejností

16.01.2016 21:50

Na 16.ledna 2016 sezval přípravný tým občany na setkání k přípravě projektu naší nové návsi. Už dlouho jsme se snažili a dělali vše pro to, aby se o setkání dozvěděl co největší počet místních spoluobčanů. Dita Seidlová připravila letáky, které Eva Nývltová roznesla do všech domácností. Starosta obce Velké Svatoňovice informoval o  akci v místním rozhlase. Informaci prostřednictvím členů přípravného týmu jsme předali do všech místních spolků.
  Pak již jen připravit sál s výstavkou z historie obce a spolků. O to se zasloužili Eda Kočí, Adolf Těžký, Karolína Kárníková, Pepa Dvořák, Zdenek Štěpán, Eva Nývltová a Luboš Lautsch. Občerstvení připravila Nina Kašparová a přispěli i další obyvatelé obce svými cukrářskými výtvory. Klára Lantová s dětmi vyrobila upomínkové keramické plakety s logem návsi
A nastal pro nás dlouho očekávaný den. Začali se scházet občané a aniž bychom se nadáli byl sál plný. K našemu překvapení jsme museli přidávat další židle k jednotlivým pracovištím. Sešlo se více než 80 občanů, což je téměř polovina obyvatel obce a byly prakticky od jednoho konce k druhému, což u nás znamená, že nejvzdálenější bydlí od sebe více než 4 km.
   Všechny přítomné, mezi kterými byly zástupci nadace VIA s naší konzultantkou Ing. Evou Klápšťovou, vybraná architektka ing.arch. Petra Loffelmannová a krajský zastupitel za
KDU-ČSL Ing. Vladimír Derner, přivítal vedoucí přípravného týmu Jaroslav Kašpar. Následně Adolf Těžký řekl pár slov k historii obce, aby tím doplnil připravenou výstavku.
   Dalšího řízení setkání se ujala naše konzultantka a vybraní vedoucí jednotlivých pracovišť tzv. facilitátoři, Karolína Kárníková, Klára Lantová, Dita Seidlová, Iva Bolehovská a Jakub Kubját. Všichni občané se postupně zapojovali na jednotlivých pracovištích do diskuse o tom, čím je pro ně náves, co jim na ní vadí, co by na ní chtěli a k čemu by měla sloužit. Výsledky diskusí se postupně formou zapsaných plachet rozvěšovali po stěnách. Zde mohl následně každý konfrontovat své názory nebo postoje z jednotlivých pracovišť s ostatními. Závěrem vedoucí jednotlivých pracovišť shrnuli a podtrhli ty nejvýraznější názory a stanoviska.
   Všichni přítomní byli překvapeni z toho, že se mohli svobodně vyjádřit a že jejich stanoviska byla brána vážně i když měli na věc jiný názor než ostatní. To v nich vyvolávalo další zájem o projednávání všech otázek a přes to, že tento způsob přípravy nějakého projektu byl pro ně nový s povděkem jej přijali a setrvali až do konce.
  Zdaru celé akce přispělo i dobré ozvučení, o které se postaral člen přípravného týmu , starosta obce Radek Pozdiena.
  Na závěr se sešel přípravný tým s konzultantkou a projektantkou, aby stručně zhodnotili výsledky setkání s veřejností a  dohodli se na dalším postupu.
  Všechny dnešní den nabil novou energií a postupně nás přepadal pocit, že se konečně měníme z přípravného týmu na realizační. Víme, že nás čeká ještě mnoho práce, ale dnešní den nás přesvědčil, že nebude zbytečná.

Pepa Dvořák

 

Na fotografie ze setkání se můžete podívat v menu Galerie.