Historie projektu Obnova návsi v Markoušovicích

Historické foto podoby návsi v Markoušovicích na přelomu 19. a 20. století

 

JAK TO CELÉ VZNIKLO

21/9/2015 - oficiální tisková zpráva s uvedením jmen 5 vítězných projektů, mezi nimiž je také Obnova návsi v Markoušovicích! Projekt získal podporu 300 000,- Kč od Nadace VIA z programu Místo kde žijeme, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o. a partnerem Hornbach

 

19-20/9/2015 - první 2 denní seminář pro úspěšné žadatele o grant

 

18/8/2015 - návštěva pracovníků Nadace VIA v Markoušovicích, schůzka s projektovým týmem, obhlídka místa projektu, diskuze s občany

 

3/8/2015 - z Nadace VIA přichází informace, že se projekt Obnova návsi v Markoušovicích probojoval mezi 12 finalistů, které navštíví pracovníci nadace a porota následně vybere 5 vítězných projektů, které finančně podpoří

 

30/6/2015 - podána žádost o grant ve výši 300 000,- na projekt Obnova návsi v Markoušovicích do programu Místo kde žijeme od Nadace VIA. O grant soutěží 34 žadatelů z celé ČR

 

Červen 2015 - zveřejnění informace, že bude vypsán grant na vytváření veřejných prostranství, vytvoření projektového týmu, který na základě pracovních schůzek tvoří žádost o finanční grant na obnovu návsi

 

Zima 2014/2015 - zastupitelstvem obce Velké Svatoňovice schválen a zařazen do strategického plánu rozvoje obce záměr obnovy návsi v Markoušovicích

Partneři projektu Obnova návsi v Markoušovicích