Obnova návsi v Markoušovicích

    Tento projekt vznikl z iniciativy obyvatel Markoušovic a místních spolků. Klade si za cíl společnými silami obnovit zaniklou náves a vytvořit tak místo pro setkávání všech skupin místních obyvatel a také návštěvníků a kolemjdoucích. 
    Výsledkem má být nejen hezké místo a obnovené centrum obce, ale hlavně sblížení místní komunity a "rekonstrukce" vztahů v obci. Při realizaci projektu budou osloveni všichni lidé z obce k zapojení tak, aby každý dostal příležitost přispět a vznikl veřejný prostor, kde se lidé budou cítit dobře a budou jej cíleně vyhledávat a navštěvovat.
 
    Projekt Obnova návsi v Markoušovicích  byl podpořen Nadací VIA v rámci programu „Místo, kde žijeme“. Z pozice generálního partnera tento program podporuje společnost NET4GAS, partnerem jsou projektové markety HORNBACH.
    
    Program „Místo, kde žijeme“ je zaměřený na obnovu zanedbaných nebo nevyužívaných veřejných prostranství, a to za aktivní účastí místních obyvatel. Podmínkou podpory je, že veřejnost má během plánovacího procesu možnost ovlivnit budoucí podobu prostranství a zároveň přispěje svou dobrovolnou prací k jeho výstavbě. Zároveň očekává vytváření příležitostí pro úzkou spolupráci mezi neziskovými organizacemi, samosprávou a místními podnikateli. Účast v programu má za cíl nastartovat rozvoj místního komunitního života. 
    Od spuštění programu v roce 2001 bylo podpořeno již 53 projektů.
 
 
Partneři projektu Obnova návsi v Markoušovicích