MÍSTO PROJEKTU

Projekt Obnova návsi v Markoušovicích má za cíl přeměnu veřejného prostranství v sousedství markoušovické školy a sokolovny. Plocha 1 je místem historické původní návsi v Markoušovicích, kde stávala socha Josefa II. Plocha 2 je plocha bývalého dětského hřiště u sokolovny a přilehlé asfaltové prostranství. Plocha 3 je louka přes cestu naproti sokolovny.

PLOCHA 1

PLOCHA 2

PLOCHA 3

Partneři projektu Obnova návsi v Markoušovicích