Archiv

Dětský den v Markoušovicích se i letos vydařil
06.06.2016 22:07
V sobotu 4. června uspořádal SDH Markoušovice ve spolupráci s místní skupinou ČČK a spolkem Mraveniště za přispění občanů Markoušovic, Obce Velké Svatoňovice, Sokola Markoušovice a firmy EG Expert Trutnov dětský den.
Organizátoři připravili jednotlivá soutěžní stanoviště od zdravovědy přes obratnostní úkoly po střelbu ze vzduchovky. S velkou pozorností se setkával i požární útok na terč. Po splnění každého úkolu děti obdržely "Hasičské groše", které pak mohly uplatnit při nákupu v připraveném prodejním stánku plném krásných cen. Soutěžní odpoledne zpestřila ukázkou výcviku psa paní Dana Valešová. S velkým zájmem děti přivítaly ukázku nového hasičského vozu TATRA profesionálních hasičů z Trutnova a také použití hasičské cisterny hasičů z Malých Svatoňovic, kdy ve chvíli bylo mnoho dětí, ale i ostatních účastníků akce svlaženo, nikomu to ani moc nevadilo vzhledem k příjemnému teplému odpoledni.
V průběhu celého odpoledne malovala paní Klára Lantová Šiková dětem různé obrázky na obličej, takže se mnohá dítka večer odmítala umýt. Děti také hojně využívaly skákacího hradu. V přestávkách hasiči z Velkých Svatoňovic svezli děti v historické "Kačence" - T 805.
Celé soutěžemi naplněné odpoledne bylo zakončeno losováním soutěžních lístků o hodnotné ceny a společným sbíráním nevybraných odměn.
Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci podpořili, ať materiálně či finančně a také všem, kteří se podíleli na samotné organizaci. Na fotografie z tohoto krásného dne se můžete podívat v menu Galerie.

text Dita Seidlová, foto J. Dvořák

 
Proběhlo tradiční pálení čarodějnic v Markoušovicích
06.06.2016 22:02
Jako již tradičně jsme se v Markoušovicích chopili 30. dubna 2016 organizace „Pálení čarodějnic“, v letošním roce nám s organizací pomáhal i spolek Mraveniště, který připravil s dětmi čarodějnici a společně s průvodem ji donesl až na hranici. Na místě pálení pak už pro děti byl připraven doprovodný program, který měl pod taktovkou náš sbor. Děti si tedy mohly vyzkoušet stříkat na kuželky pomocí hasičských džberovek nebo splnit čarodějnické úkoly jako slalom na koštěti, přeskok koštěte či překousnutí „havěti“, za které poté získaly Čarodějnický průkaz. Počasí se vydařilo. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci, SDH Velké Svatoňovice za zapůjčení džberovek a v neposlední řadě všem, kteří tuto akci podpořili svou účastí. Tak snad zase za rok. Na fotografie z pálení čarodějnic se můžete podívat v menu Galerie.
 
Prezentace budoucí podoby návsi
06.06.2016 21:55
Sobota 30.dubna byla pro obyvatele Markoušovic aktivním dnem. Realizační tým projektu Náves Markoušovice připravil na tento den prezentaci zpracování projektu formou výstavy. Jeho středem byl model budoucí návsi, který zhotovila Klára Lantová Šiková. Prezentaci v průběhu dne navštívilo 60 občanů, kteří se přišli přesvědčit jak se promítly jejich požadavky, jež vyslovili na dvou veřejných setkáních, do finále projektu. Ten zpracovala Petra Loffelmannová. Budování nové návsi jako centra života obce vzniká za podpory nadace VIA jako komunitní projekt. Jeho cílem je zapojit širokou veřejnost jak do příprav, tak do samotné tvorby. A je vidět, že tomu tak v Markoušovicích skutečně je. Všichni, kteří prezentaci navštívili, vyjádřili spokojenost a odhodlání zapojit se do brigád při uvádění projektu do života.
   Tím však vydařený jarní den nekončil. Závěr uspořádal spolek Mraveniště s místí skupinou sboru dobrovolných hasičů, kteří společně zorganizovali slet čarodějnic. Jejich průvod pak skončil u klubu hasičů, kde pod jejich dohledem vzplál oheň. Ten posloužil k upálení čarodějnic a posléze i k zajištění občerstvení. Vše ukazuje, že i v malé obci může být živo. Na fotky z prezentace i pálení čarodějnic se můžete podívat v menu Galerie.
 
Důchodci z Markoušovic byli na výletě
06.06.2016 21:40
Klub důchodců v Markoušovicích si za přispění obce Velké Svatoňovice uspořádal výlet za historií a dalším poznáním.
Členové se rozhodli u příležitosti 150.výročí Prusko - Rakouské války z roku 1866 navštívit bojiště u Hradce Králové. Při návštěvě muzea na Chlumu se seznámili s příčinami, průběhem i dopady války mezi tehdejšími evropskými mocnostmi o vedoucí postavení v Německém spolku založeném roku 1805. V něm doposud sehrávalo hlavní roli Rakousko - Uhersko. Návštěvu Muzea zakončili procházkou po bojišti, při které se zastavili u některých pomníkům.
Z Chlumu si odskočili do Libčan, aby se ve zdejším Bonsai centru pokochali upravenými přírodními krásami a zahradou v japonském stylu s jezírky.  Mnozí získali i náměty na zvelebení svých zahrádek okrasnými doplňky.
A pak zase zpět k historii. V odpoledních hodinách shlédli ukázku prvních sražení Pruských a Rakouských jednotek. Tu pro milovníky historie připravili Garda města Hradec Králové a 18.c.k.řadový pěší pluk z Hradce Králové. V dobových uniformách v obci Hněvčevsi předvedli rekonstrukci skutečné srážky znepřátelených hlídek, která se udála dne 2. července 1866. Na paměť prvního padlého je v obci pomník. U něj byla celá ukázka zakončena společným pietním aktem. Celou akci zpestřil i fakt, že jsme byli svědky prvních kroků přípravy dokumentu k této válce Českou televizí za účinkování herce Jiřího Dvořáka, který měl k ukázce průvodní slovo. Na fotografie z výletu i na snímek článku z Krkonšského deníku se můžete podívat v menu Galerie.
text a foto J.Dvořák
 
Markoušovice v médiích
13.05.2016 00:10
Redakci Krkonošského deníku v nedávných dnech zaujalo aktuální dění v Markoušovicích a zveřejnil článek o připravovaném obnovení školy v Markoušovicích. Na článek se můžete podívat pod tímto odkazem "ČLÁNEK O OBNOVĚ ŠKOLY". Dále také Deník neopomněl informovat o aktuální dění okolo projektu Obnova návsi v Markoušovicích a uveřejnil k tomuto tématu již několikátý článek v řadě. Všechny články z deníku k tématu návsi můžete najít v menu NÁVES - NÁVES V MÉDIÍCH.
 
Proběhl jarní úklid spolu s brigádou na návsi
03.05.2016 22:35
V sobotu 16.4.2016 proběhl v Markoušovicích 2. ročník jarního úklidu. Úklid se konal pod záštitou Mraveniště a za přispění Sokola a obce Velké Svatoňovice. I přes chladnější počasí se k úklidu sešlo 28 účastníků, z toho 12 dětí. Sraz a zázemí v podobě občerstvovací stanice byl u sokolské klubovny Marína. Nejprve se šlo spodní silnicí vesnicí dolů a čistilo se okolí silnice. Následně se šlo zpět korytem potoka až po školu, u které účastníci ještě uklidili hřiště. Celkově bylo sesbíráno 16 pytlů odpadu, odhadem 480kg odpadků, mezí kterými byl například i kompletní starý televizor ležící v listí a větvích vedle silnice! O svoz a likvidaci sesbíraného odpadu se následně postaral obecní úřad. Spolu s úklidem proběhla na místě budoucí návsi likvidace pařezů po vykácených stromech. S pomocí techniky chlapům z Markoušovic podařilo místo vyčistit od pařezů a zbytků betonové podezdívky bývalého oplocení. Všem účastníkům úklidu i brigády na návsui patří velký dík, a také Pavle Oborníkové za vzornou péči o brigádníky a perfektní občerstvení u Maríny. Na fotky z úklidu  i likvidace pařezů se můžete podívat v menu Galerie.
 
Proběhl jarní koncert
03.05.2016 21:58
Místní skupina ČČK uspořádala dne 9.dubna 2016 ve spolupráci s H-Kvintetem z Trutnova v místní kostele jarní koncert. Pro všechny přítomné to byl krásný kulturní zážitek při poslech swingových písní v atmosféře našeho kostela. Z výtěžku bude zakoupeno drobné vybavení do kostela.. Škoda jen, že se tentokráte nesetkal s tak velkým zájmem jako minulý koncert. Na fotografie se můžete podívat v menu Galerie.
zapsal a foto Pepa Dvořák 
 
Výsledky ankety - Zapojíte se do projektu Obnova návsi v Markoušovicích?
26.04.2016 08:26
Do ankety po dobu jejího trvání hlasovalo 30 hlasujících, počty hlasů dopadly takto:

Ano, určitě se zapojím, chci se na budování a podobě návsi podílet. 25 hlasů

Možná se zapojím, ještě nejsem rozhodnutý. 2 hlasy

Ne, zapojovat se nebudu, obnova návsi mne nezajímá. 3 hlasy

Děkujeme za zapojení do ankety.
 
V Markoušovicích bude obnovena škola
15.04.2016 15:22
Spolek Mraveniště se v uplynulých dnech dohodl s vlastníkem (Královéhradeckým krajem) na využívání budovy bývalé školy v Markoušovicích a od září 2016 zde obnoví školskou tradici a provoz školy. Spolu se školou bude v budově také školka. V odpoledních a večerních hodinách a také o víkendech a prázdninách bude pak budova sloužit pro vzdělávací a volnočasové aktivity široké veřejnosti všech věkových skupin v podobě kurzů, seminářů, besed a kulturních akcí. Spolu s obnovenou návsí tak během krátné doby vznikne v Markoušovicích další místo k aktivnímu trávení času obyvatel i návštěvníků Markoušovic. Připomínáme, že budova školy v Markoušovicích stojí od roku 1878 a školská tradice zde bude obnovena po 40 letech.
 
Budoucí podoba návsi se už rýsuje
15.04.2016 15:12
Na základě dvou setkání s veřejností, na kterých mohl kterýkoli občan i návštěvník sdělit  své představy a přání o podobě obnovované návsi v Markoušovicích, se projektový tým s architektkou setkal nad finálním návrhem. Nyní se řeší technické detaily některých prvků a v sobotu 30.4.2016 se můžete od 10 do 16h v klubovně důchodců přijít seznámit s budoucí podobou markoušovické návsi. Budou vás zde čekat kreslené vizualizace návsi, zmenšený plastický model a členové týmu vám zodpoví případné dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!
 
 
První práce na obnově návsi s Markošovicích
22.03.2016 22:30
Tak dneska se v Markoušovicích začalo poprvé opravdu makat rukama na obnově návsi. V rámci příprav prostoru pro kácení přerostlých dřevin padl starý plot v místech pod okny sokolovny, kde by měl vzniknout prostor pro dětské hřiště. Následovat bude kácení a pak už první pořádná brigáda. Na fotky z dnešních přípravných prací se můžete podívat v menu GALERIE.
 
 
Proběhl výšlap do Malých Svatoňovic
20.03.2016 22:44
Dne 20.3.2016 se členky MSČČK Markoušovice sešli k tradičnímu Velikonočnímu
výšlapu do Malých Svatoňovic. Prošli se rozkvétající přírodou po Bremstu a
společně navštívily Velikonoční výstavu. Zde získaly mnoho inspirací pro
dotvoření své domácí velikonoční výzdoby i si mohly zakoupit velikonoční
rukodělné výrobky.
Výšlap zakončily společným posezením v kavárně Dášenka, při kterém pouze
litovaly, že se jich mohlo sejít více.
Na několik fotografí z výšlapu se můžete podívat v menu GALERIE.
 
 
Proběhlo druhé plánovací setkání k projektu návsi s veřejností
06.03.2016 22:54
V sobotu 5.3.2016 s v sokolovně uskutečnilo druhé setkání s veřejností, na kterém se ladila podoba budoucí návsi v Markoušovicích. Projektový tým již v dopoledních hodinách připravil vše potřebné - prostory, pomůcky, občerstvení a před 14h se začali scházet hosté. Celkově se sešlo zhruba 60 občanů, kteří byli zvědaví co vytvořila architektka Petra Löfellmannová na základě jejich přání a nápadů z prvního setkání. Na úvod všechny přivítal vedoucí projektového týmu Jardka Kašpar a místostarosta obce pan Martinec. Dále si slovo vzala koordinátorka od nadace Via paní Eva Klápštová, která představila přítomným program setkání a přiblížila následný průběh. Pak už si převzala mikrofon architektka a na dataprojektoru představovala varianty řešení návsi, včetně hlavních detailů a prvků. Veškeré ukázky doprovodila bohatým komentářem a zdůvodněním navržených věcí. Po zhruba hodinové prozentaci začala práce ve skupinkách kdy přítomní hodnotili silné a slabé stránky variant a sepisovali své důvody. Následně se veškeré sesbírané připomínky bodovaly kladnými a zápornými hlasy a práce jednotlivých skupinek se všem přítomným představila. Setkání bylo opět velmi plodné a inspirativní a sesbíralo se mnoho námětů pro doladění. Po pracovní části následovalo večerní posezení s hudbou a taneček, který se protáhl až do 2:00 hodin v noci :-) Na fotografie z druhého setkání se můžete podívat v menu GALERIE.
 
 
Demolice bývalé fabriky
24.02.2016 10:26
Jak si možná většina z vás všimla, v uplynulých měsících byla provedena soukromým vlastníkem demolice bývalé fabriky v Markoušovicích. Dle informací zde po odklizení vzniknou 2 stavební místa. Průběh demolice v obsáhlé foto reportáži zachytil Pepa Dvořák a poskytl tyto fotky ke zveřejnění. Podívat se na fotoalbum můžete v menu Galerie.
V nejbližších dnech se zde pokusíme zveřejnit také videa, která jsou neméně zajímavá.
Za spolupráci děkujeme Pepovi Dvořákovi.
 
 
TJ Sokol Markoušovice stříbrný!
24.02.2016 09:35
V sobotu 20.2.2016 se v Malých Svatoňovicích uskutečnil již tradiční turnaj v halovém fotbale Bifidus Aktiv Cup. Turnaje se každý rok účastní 8 mužstev a nejinak tomu bylo i letos. Po loňském 5. místě letos TJ Sokol Markoušovice zaznamenal výrazné zlepšení a ovezl si výborné 2. místo! Turnaj se hrál systémem na 2 skupiny, v nichž každý tým absolvoval 3 zápasy. Markoušovice všechny své zápasy ve skupině vyhrály se skóre 8:3. Z každé skupiny následně postupovaly dva nejlepší týmy, které se utkaly v semifinále. Tam Markoušovice narazily na tým 3 promile, který byl považován za favorita turnaje, ovšem toto utkání vyšlo Markoušovicím skvěle a se soupeřem si v semifinále poradily poměrem 4:1. Ve finále se tak Markoušovice potkaly s týme Zelená louka devils, který již předtím porazily poměrem 1:0 ve své skupině. Finále se od začátku neslo v duchu velké bojovnosti z obou stran, která až hraničila s pravidly a rozhodčí měl mnoho práce aby útkání uřídil a udržel emoce hráčů v příslušných mezích. První poločas Markoušovicím nevyšel a po půlce utkání prohrávaly již 0:2. Po změně stran však Markošovice zavelely k obratu a podařilo se jim skóre srovnat na 2:2. Následně však přišel smolný závěr, kdy soupeř rozehrál v posledních vteřinách rohový kop, ze kterého padl gól na 2:3 a rozhodčí okamžitě po jeho vstřelení utkání ukončil. Po prvnotním zklamání z tohoto smolného závěru ale zavládla v týmu radost z výborného výsledku, kterým 2. místo v konkurenci 8 týmu je i vzhledem k tomu, že v převážné většině týmů byli hráči, kteří se fotbalu aktivně věnují v okresních fotbalových soutěžích. V průběhu turnaje tento fakt také potvrzovali ostatní účastníci, kteří byli výkony mužstva z Markoušovic velmi překvapeni.
Všem členům týmu patří dík za předvedenou týmovou hru, maximální nasazení i výbornou atmosféru po celou dobu turnaje. Sestava TJ Sokol Markoušovice byla v tomto složení viz foto v dresech.
Horní řada: Jirka Preclík (brankář), Standa Šnyta, Kuba Kubját, Dominik Honzera, Gertjan Deker
Dolní řada: Roman Dolejška, Roman Krajniak, Pepa Najman
 
 
Základní škola Mraveniště zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
10.02.2016 23:09
S účinností od 1.9. 2016 bude v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  zapsána Základní škola Mraveniště. Její zřizovatel spolek Mraveniště děkuje všem, kteří se podílejí na zajištění chodu Mraveniště a přispěli k tomuto významnému kroku na cestě k navrácení školské tradice do Markoušovic.
 
 
Vědecký kroužek pro děti
01.02.2016 22:18
Od 9. února začíná ve Škole Mraveniště kroužek pro děti Věda nás baví. Cena za pololetí (14 lekcí) je 980 Kč (druhý sourozenec má 50% slevu). Kroužek se bude konat v  Mravenčí škole každé úterý od 15.00 do 16.00 (vpravo v přízemí budovy ZŠ Velké Svatoňovice). Začínáme 9. února. Lektor Mgr. Naďa Kalousková.
 
 
Návrhy návsi od dětí
25.01.2016 23:34
Také nejmenším dětem jsme dali příležitost vyjádřit své představy k budoucí podobě návsi. Děti svá přání a představy zhmotnily pomocí maleb, na které se můžete podívat v menu Galerie.
 
 
Proběhlo první plánovací setkání k projektu návsi s veřejností
16.01.2016 21:50
Na 16.ledna 2016 sezval přípravný tým občany na setkání k přípravě projektu naší nové návsi. Už dlouho jsme se snažili a dělali vše pro to, aby se o setkání dozvěděl co největší počet místních spoluobčanů. Dita Seidlová připravila letáky, které Eva Nývltová roznesla do všech domácností. Starosta obce Velké Svatoňovice informoval o  akci v místním rozhlase. Informaci prostřednictvím členů přípravného týmu jsme předali do všech místních spolků.
  Pak již jen připravit sál s výstavkou z historie obce a spolků. O to se zasloužili Eda Kočí, Adolf Těžký, Karolína Kárníková, Pepa Dvořák, Zdenek Štěpán, Eva Nývltová a Luboš Lautsch. Občerstvení připravila Nina Kašparová a přispěli i další obyvatelé obce svými cukrářskými výtvory. Klára Lantová s dětmi vyrobila upomínkové keramické plakety s logem návsi
A nastal pro nás dlouho očekávaný den. Začali se scházet občané a aniž bychom se nadáli byl sál plný. K našemu překvapení jsme museli přidávat další židle k jednotlivým pracovištím. Sešlo se více než 80 občanů, což je téměř polovina obyvatel obce a byly prakticky od jednoho konce k druhému, což u nás znamená, že nejvzdálenější bydlí od sebe více než 4 km.
   Všechny přítomné, mezi kterými byly zástupci nadace VIA s naší konzultantkou Ing. Evou Klápšťovou, vybraná architektka ing.arch. Petra Loffelmannová a krajský zastupitel za
KDU-ČSL Ing. Vladimír Derner, přivítal vedoucí přípravného týmu Jaroslav Kašpar. Následně Adolf Těžký řekl pár slov k historii obce, aby tím doplnil připravenou výstavku.
   Dalšího řízení setkání se ujala naše konzultantka a vybraní vedoucí jednotlivých pracovišť tzv. facilitátoři, Karolína Kárníková, Klára Lantová, Dita Seidlová, Iva Bolehovská a Jakub Kubját. Všichni občané se postupně zapojovali na jednotlivých pracovištích do diskuse o tom, čím je pro ně náves, co jim na ní vadí, co by na ní chtěli a k čemu by měla sloužit. Výsledky diskusí se postupně formou zapsaných plachet rozvěšovali po stěnách. Zde mohl následně každý konfrontovat své názory nebo postoje z jednotlivých pracovišť s ostatními. Závěrem vedoucí jednotlivých pracovišť shrnuli a podtrhli ty nejvýraznější názory a stanoviska.
   Všichni přítomní byli překvapeni z toho, že se mohli svobodně vyjádřit a že jejich stanoviska byla brána vážně i když měli na věc jiný názor než ostatní. To v nich vyvolávalo další zájem o projednávání všech otázek a přes to, že tento způsob přípravy nějakého projektu byl pro ně nový s povděkem jej přijali a setrvali až do konce.
  Zdaru celé akce přispělo i dobré ozvučení, o které se postaral člen přípravného týmu , starosta obce Radek Pozdiena.
  Na závěr se sešel přípravný tým s konzultantkou a projektantkou, aby stručně zhodnotili výsledky setkání s veřejností a  dohodli se na dalším postupu.
  Všechny dnešní den nabil novou energií a postupně nás přepadal pocit, že se konečně měníme z přípravného týmu na realizační. Víme, že nás čeká ještě mnoho práce, ale dnešní den nás přesvědčil, že nebude zbytečná.
Pepa Dvořák. Na fotografie ze setkání se můžete podívat v menu Galerie.
 
 
Proběhlo rozsvícení vánočního stromu
12.12.2015 21:45
   V sobotu 12.12.2015 se v Markoušovicích opětovně rozsvítil Vánoční strom. Celou akci s bohatým doprovodným programem připravil spolek Mraveniště z.s. za podpory místních spolků - Českého červeného kříže, Sokola Markoušovice a za přispění obce Velké Svatoňovice.
   V rámci adventního odpoledne předvedli místní děti hru Štědrý večer, kterou s nimi na motivy sbírky Kytice od K.J. Erbena nastudoval místní umělec Petr Lanta. Nutno dodat, že to bylo po 48 letech,kdy ukončil činnost místní ochotnický spolek, opět vystoupení místních herců.
   Před samotný rozsvícením Vánočního stromu zazpívala za doprovodu trubačů Koletovy hudby ze Rtyně v Podkrkonoší místní občanka slečna Lenka Lautschová a předvánoční atmosféru při rozzáření stromu podtrhl zpěvy historických latinských koled pěvecký sbor Českobratrské církve Evengelické Colaudemus z Trutnova za řízení sbormistra pana Ondřeje Němečka.
   V rámci akce vystoupil člen přípravného týmu Obnovy návsi starosta obce pan Radek Posdiena, který ocenil oživující se zájem občanů na životě obce a všechny pozval na první veřejné setkání k obnově návsi v Markoušovicích dne 16. ledna 2016.
   Akci doprovázel adventní jarmark s rukodělnými  výrobky občanů z obce nebo blízkého okolí. Jedním ze stánků byl i prodej vánočních svícnů s logem Obnovy návsi , které vytvořila skupina pod vedením členek přípravného týmu Ivy Bolehovské a Kláry Lantové.
  Na akci se sešlo více než 200 občanů jak místních, tak z blízkého okolí. Přípravný tým toho využil i k rozdávání letáků - pozvánek na první setkání s občany k přípravě projektu obnovy návsi.
   Závěrem můžeme říci, že se tento den nejen opětovně rozsvítil Vánoční strom Markoušovic, ale že se spokojeností rozzářili i organizátoři celé akce a že se začínají rozzařovat i nové jiskérky aktivit obyvatel naší malé obce.
Zapsal Pepa Dvořák
 
 
Proběhl nultý ročník Pochodu na chůdách
07.11.2015 22:32
7.11.2015 proběhl nultý ročník Pochodu na chůdách. Trasa byla určena od Aleše na Brendy-Jestřebí bouda. I přes to, že nám ten den moc nepřálo počasí a spoustu lidi to odradilo, se nás sešla pěkná skupinka nadšenců. Nakonec se domluvilo, že se to vezme nejkratší a nejstrmější cestou na paseky a tam se vyzkouší, jak si kdo natrénoval chůzi na chůdách. Sešlo se nám i několik typů chůd, od plastových dětských, přes klasické, až po vychytané, speciální chůdy pro fajnšmekry. Všichni v pořádku dorazili na Jestřebí boudu, kde jsme vyhlásili vítěze, předali mu krásný keramický putovní pohár, který nám vytvořila místní umělkyně Klára Lantová a všem účastníkům malé pamětní listy. Dali jsme si něco dobrého na posilněnou, děti měly možnost se i povozit na koních a pak jsme se společně vydali na cestu domů. Už po cestě zpět se začalo domlouvat na příštím ročníku, jak se doladí chůdy, kdy se půjde. Takže se těšíme na příští rok až si zase společně "pochůdaříme".
Karolína Kárníková
 
 
Možnost zapojit se k nácviku divadelního představení
24.09.2015 14:24
Součástí programu Rozsvícení vánočního stromu bude letos nově také divadelní představení. Zapojit se mohou děti i dospěláci bez ohledu na věk či zkušenosti. První ze série tříměsíčního setkávání proběhne již příští úterý 29.9. v 16.30hodin v prostoru Mravenčí školky č.p.216. Máte-li chuť se zapojit, ozvěte se na telefon 737 659 513 - Veronika Kubjátová a přijďte mezi nás :o).
 
 
V Markoušovicích bude obnovena náves!
22.09.2015 11:49
S velkou radostí vás informujeme, že v Markoušovicích bude obnovena náves. Tento záměr byl schválen ve strategickém dokumentu rozvoje obce Velké Svatoňovice. V průběhu června byla vypracována žádost o grant a podána do grantového programu Místo kde žijeme Nadace VIA. Do 10. ročníku programu se přihlásilo celkem 34 obcí a neziskových organizací, které chtěly proměnu veřejného prostranství. Mezi 5 nejlepšími, kteří obdrželi finanční dar jsou také MARKOUŠOVICE! Dar je ve výši 300 000,- Kč, další částkou na obnovu návsi přispěje obec Velké Svatoňovice z obecního rozpočtu. Projekt potrvá do podzimu 2016 a budou do něj zapojeni všichni, kdo budou mít zájem jakkoli přispět k obnovení návsi v Markoušovicích. Ve středu 23.9.2015 se koná první schůzka projektového týmu a následně vás budeme informovat, kdy a jak se můžete zapojit také vy, protože vaši pomoc budeme určitě potřebovat a náves má sloužit nám všem. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o významnou událost pro Markoušovice a budeme potřebovat pomoc vás všech, bude pro tento účel založeno nové menu Zpravodaje s názvem NÁVES, kde budou veškeré informace k tomuto projektu.
 
 
Škola Mraveniště již 3. týden v plném provozu
17.09.2015 09:13
Od letošního září funguje v obci škola, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace spolek Mraveniště, z.s.. Aktuálně je otevřena jedna smíšená třída dětí od 1. do 4. třídy, kterou navštěvuje 6 žáčků. Prazatimní prostory třídy byly poskytnuty obcí Velké Svatoňovice v nevyužívaných prostorech místní Základní školy. Děti výukou provází zkušený pedagog paní Lenka Šumberová. Na to, jak se děti ve škole mají, co všechno již stihly poznat a naučit se, se můžete pravidelně podívat na blogu školy Mraveniště. Třída má steje ještě volnou kapacitu a rádi přivítáme nové žáčky, tak pokud vás zajímá, jak to chodí v této škole, podívejte seblog a na provozní informace, nebo kontaktujte Naďu Kalouskovou, 608 240 368, markousovice2014@gmail.com, která vám podá veškeré informace, nebo si rovnou domluvíte "ochutnávkový" den ve škole Mraveniště. Na pár fotografií z prvních dní našich školáčků se můžete podívat v menu Galerie, nebo přímo na blogu školy Mraveniště.
 
 
Výsledky ankety - Chtěli byste nasvítit markoušovický kostel svatého Jana Křtitele?
Celkový počet hlasů: 182
Ano, je to dominanta obce, bylo by to krásné: 136
Ne, je to zbytečné: 45
Nevím, je mi to jedno: 1
 
 
Mravenčí školka zahájila svůj provoz vítáním mravenečků
31.08.2015 21:21
Dnes odpoledne proběhlo vítání mravenečků, kteří budou od zítřka navštěvovat Mravenčí školičku v Markoušovicích. Za krásného počasí se nás sešlo opravdu mnoho, protože máme už 15 přihlášených mravenečků! A ve školičce i venku bylo hodně rušno. Malí mravenečci se seznámili navzájem, také s Evičkou a Káťou, které je budou v Mraveništi provázet a zmapovali si prostředí venku i uvnitř. Tak od zítřka se těšíme pravidelně na viděnou.
 
 
Zamítavé vyjádření kraje k bezúplatnému převodu budovy školy zpět do majetku obce
07.08.2015 11:22
30.7. obec Velké Svatoňovice obdržela zamítavé vyjádření Královéhradeckého kraje k bezplatnému převodu budovy bývalé školy zpět do majetku obce. Obec žádala o bezplatný převod zpět do majetku obce na základě doloženého bezplatného převodu z roku 1978 z majetku obce na stát. Zde uvádíme odůvodnění zamítnutí bezplatného převodu Krajským úřadem:
Královéhradecký kraj je nakloněn spolupráci na úrovni místní samosprávy, ovšem darovat bez dalšího nemovitý majetek naráží na zákonem vymezený požadavek hospodaření kraje. V dané věci nebyl doložen veřejný zájem ani jiné skutečnosti, jež by bezúplatný převod činily legitimním ve smyslu ustanovení § 17 zákona o krajích. Dle rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu musí být veřejný zájem, přestože se jedná o vágní pojem bez legální definice, výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být zjevně odlišen od zájmu soukromého.
Faktem je, že výše zmiňovaný "nedoložený veřejný zájem" nebyl představiteli obce k žádosti opravdu doposud doložen. Jediné využití budovy nabízí spolek Mraveniště za účelem provozování komunitního vzdělávacího centra - místo pro setkávání místních spolků, besedy, přednášky, kurzy, semináře, včetně provozování školky a školy. Ovšem tento záměr není představiteli obce ani krajem spatřován jako veřejný zájem a obec s žádným vlastním návrhem doposud nepřišla.
V nejbližší době by měl být v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zveřejněn záměr objekt prodat nebo jej pronajmout. Odhadovaná cena předmětného souboru nemovitostí je dle znaleckého posudku ze dne 29. 4. 2015 s ohledem na lokalitu, technický stav a možnosti využití s nutností větších investic 3.352.190,- Kč. Tato cena bude jako minimální požadovaná a prodej proběhne zájemci, který nabídne nejvyšší částku.
 
 
Mraveniště od 1. září otevřelo školní smíšenou skupinu v pronajatých prostorách v ZŠ Velké Svatoňovice. Prozatím má třída 6 žáčků: 4 prvňáčky, 1 druháčka a 1 čtvrťáka, ale těší se na nové kamarády, které by mezi sebe rádi ještě přivítali. První týden děti podnikají výpravy do okolí, zdobí si třídu, poznávají se navzájem a společně si stanovujeí svá pravidla...
Děkujeme všem, kteří vydatně pomohli k otevření třídy a věnovali tomu mnoho času i úsilí.
Pro bližší informace o školní skupině kontaktujte prosím Naďu Kalouskovou, tel.: 608 240 368
Více zde: https://www.domraveniste.cz/kontakt/
 
 
Dětský den se vydařil
18.06.2015 22:38
6.6.2015 se za krásného počasí konal tradiční Dětský den v Markoušovicích na hřišti. Organizace se ujali místní hasiči a místní skupina českého červeného kříže. Během dne se na hřišti sešlo zhruba 70 dětí a početný doprovod z řad rodičů a příbuzných. Děti soutěžily na 11 stanovištích o krásné ceny i mnoho dobrot. K vidění i vyzkoušení byla na hřišti hasičská technika, která všem přítomným také osvěžila velmi parné odpoledne. Největší radost měly děti z krásného velkého skákacího hradu, kde nepřetržitě řádily a dováděly. Na fotografie z této krásné letní akce se můžete podívat v menu Galerie.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu patří dík a příští rok se opět těšíme na tak krásný Dětský den.
 
 
Proběhla Jóga pro všechny
18.06.2015 22:35
V pořadí již třetí přednáška se cvičením na toto téma proběhla 25. 5. 2015 v místní tělocvičně Markoušovice. Akci pořádala MS ČČK Markoušovice na přání členů této skupiny. Přednášku vedl pan Adolf Kopáček za přispění své ženy Marie Kopáčkové. Po seznámení s teorií přišla na řadu praxe. Tělocvična se zaplnila přibližně 30 lidmi, kteří se aktivně zapojili do cvičení pod odborným dohledem. Po dvou hodinách jsme se nabytí vědomostmi a protažení odebrali domů. Za MS ČČK Markoušovice bychom rádi poděkovali manželům Kopáčkovým a těšíme se na další spolupráci. Fotografie z této akce najdete v menu Galerie.
předsedkyně MS ČČK Markoušovice
Hana Lautschová
 
 
Strategický rozvojový dokument obce
09.05.2015 22:34
V těchto dnech probíhá zpracování a schvalování Stretegického rozvojového dokumentu obce, který slouží jako NEZÁVAZNÝ plán rozvoje obce na dobu nejbližších 5ti let. V rámci tohoto dokumentu byly prozatím zahrnuty tyto akce týkající se Markoušovic:
- zateplení objektu sokolovny (a školy - v případě úspěšného převodu z majetku  KHK do majetku obce)
- vytvoření centra Markoušovic, návsi (teréní úpravy, instalace inventáře, umístění sochy Josefa atd.) v prostranství před Sokolovnou
- osvětlení kostela
- oprava věžních hodin kostela
- naučná stezka okolím Markoušovic
- vybudování víceúčelového hřiště
- vybudování dětského hřiště u Sokolovny
Tento dokument NENÍ ZÁVAZNÝM, slouží jako soubor priorit  a inspirace obce pro nadcházející léta. Realizace jednotlivých akcí bude záležet na možnostech získání dotací a jiných zdrojů na jejich realizace a také na iniciativě obyvatel. Tento dokument je "živým materiálem" a je tedy možné do něj navrhnout další body. Proto kdo se zajímá o rozvoj obce a rád by přispěl, navštivte některé ze zasedání zastupitelstva obce a předneste svůj návrh.
V současné době jsou nejblíže svému uskutečnění v Markoušovicích tyto akce.
Vybudování víceúčelového hřiště - podána žádost o dotaci, čeká se na vyhodnocení
Vytvoření centra Markoušovic - zpracovává se žádost o dotaci, žádost bude podána do konce června 2015, výsledek by měl být znám do září.
 
 
Školka v Markoušovicích je již 2 měsíce v provozu
27.04.2015 09:43
Již téměř 2 měsíce provozu má za sebou obnovená školka v Markoušovicích, kterou provozuje nezisková organizace Mraveniště, z.s.. Vzhledem k zahájení provozu v průběhu školního roku byla pro tento rok zvolena provozní doba na 3 dny v týdnu, od září to bude již klasických 5 dnů v týdnu. Aktuální maximální kapacita je 10 dětí na den. V pondělí a úterý je tato kapacita zcela naplněna, ve středu zbývají 3 volná místa. Jak probíhá takový den v Mravenčí školce můžete pravidelně sledovat na jejím blogu na adrese www.domraveniste.cz.
 
 
Mraveniště hledá učitele a vychovatele do nově vznikající ZŠ
17.04.2015 09:55
Mraveniště hledá učitele a vychovatele do nově vznikající ZŠ. Budeme rádi za doporučení a tipy na ty správné osoby, které mají chuť být u něčeho nového a chtěly by se stát učitelem a průvodcem dětí.
 
 
Budova bývalé markoušovické školy by se mohla opět vrátit do rukou obce
25.02.2015 10:08
K poslednímu dni roku 2014 ukončily v budově bývalé markoušovické školy svou činnos Barevné domky Hajnice. Budova je tak nyní prázdná a současný vlastník Královéhradecký kraj bude řešit její další využití, nejspíše veřejnou nabídkou k odkupu či převodu. Obec Velké Svatoňovice tak podala žádost o převod zpět do svého majetku. V návaznosti na tento krok předložil spolek Mraveniště, z.s. žádost obci se záměrem využití budovy za účelem vybudování komunitního vzdělávacího centra a zřízení školky a základní školy, čímž by se opět navázalo na dlouholetou tradici a historické využití budovy č.p. 113 v Markoušovicích. V současné době leží žádost obce na Krajském úřadě a blíží se jednání mezi krajem a obcí o podmínkách převodu. Zda se oba záměry (převod budovy na obec i obnovení školské tradice v Markoušovicích) podaří, vás budeme včas a průběžně informovat. Sledujte Markoušovický zpravodaj.
 
 
 
Rekonstrukce markoušovického hřiště zase o krok blíž
25.02.2015 10:03
Sokol Markoušovice ve spolupráci s obcí Velké Svatoňovice zpracoval a zaslal žádost o dataci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci markoušovického hřiště. Záměr byl schválen zstupitelstvem obce a počítá na části stávajícího hřiště s vybudováním víceúčelového hřiště s umělým povrche o rozměrech cca 32x15 metrů. Na tomto hřišti by bylo možné i přes neoficiální rozměry celoročně provozovat cca 7 sportů - fotbal, tenis, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal, házenou a další. Nové hřiště by zabralo cca polovinu plochy stávajícího, zbylá polovina by byla ponechána v travnatém provedení, aby i nadále mohla sloužit jako výletiště, či pro pořádání jiných akcí jako dětský den apod. Tak držte pěsti, když si to budeme všichni přát, tak se to podaří.
 
 
 
Zastupitelstvo schválilo založení školy "rodinného typu" na území obce Velké Svatoňovice
25.02.2015 10:00
Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice podpořilo záměr Mraveniště, z.s. a schválilo založení školy "rodinného typu" na území obce Velké Svatoňovice, což byl nezbytný krok pro podání žádosti o registraci do rejstříku škol. Více naleznete v oficiálním zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva zde: www.velkesvatonovice.cz/wp-content/uploads/2015/02/scan.pdf   Vyjádření obce k tomuto záměru bylo povinnou přílohou žádosti o registraci školy na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. I díky kladnému stanovisku mohla být tato žádost spolkem Mraveniště, z.s. v minulých dnech již odeslána a nyní se bude čekat na vyjádření kraje a ministerstva k tomuto záměru. Více informací o připravovaném komunitním vzdělávacím centru se školkou a základní školou, které by mělo vzniknout v Markoušovicích naleznete zde: Mraveniště  
 
 
Hrajete florbal, nebo byste chtěli začít? Přidejte se k nám!
25.02.2015 08:43
Hledáme nové hráče pro florbal, hrajeme ho rádi, ale je nás zatím málo na pravidelné hraní. Předchozí zkušenosti s touto hrou nejsou podmínkou, stačí chuť se hýbat, hrajeme to pro radost. Pokud se nás nasbírá dostatečný počet, scházíme se v pátek po volejbale, tedy cca od 20:30 v tělocvičně Sokola Markoušovice. Zájemci volejte: Jakub Kubját: 606582783 Marek Baše:   Těšíme se na nové spoluhráče!
 
 
 
Školka v Markoušovicích je již 2. týden v provozu
11.03.2015 09:55
Již druhým týdnem se Markoušovicemi rozléhá veselý ruch v Mravenčí školce, kterou provozuje nezisková organizace Mraveniště, z.s..
Aktuální provoz je ve dnech pondělí až středa, s maximální kapacitou 10 dětí na den. V současnosti školku navštěvuje 10 dětí v pondělí, 7 v úterý a 6 ve středu. Mravenčí školka je určena dětem ve věku 3 až 7 let a stojí na několika základních pilířích:
- klade důraz na celostní pojetí člověka, jeho rozvoj a fungování v daných podmínkách.
- pohyb v čistém prostředí zohledňující vývojové fáze dětí
- zdravé stravování v souladu s kondicí dítěte a ročním obdobím
- respektující pedagogický přístup, zdravé vnitřní duševní prostředí, kdy se dítě do školky těší a partnerský vztah mezi školkou, rodinou a dětmi.
Po dlouhých letech se tak podařilo navázat na dřívější tradici, oživit školství a dát vědět o Markoušovicích v okolí, školku navštěvují také děti ze Rtyně, Suchovršic, Úpice a Běluně u Hajnic.
Pokud se chcete dovědět víc, navštivte stránky Mravenčí školky
 
 
 
Výsledky ankety k obnovení centra obce
25.02.2015 09:48
Dnešním dne jsme ukončili anketu v níž se hlasující vyslovili, zda by chtěli přibližně v původní podobě obnovit centrum obce. Celkem dorazilo 56 hlasů. Na anketní otázku "Chtěli byste obnovit centrum obce v prostorách před ústavem přibližně v jeho původní podobě s návsí a sochou Josefa?" odpověděli dotázaní takto:
Ano určitě, takový prostor v Markoušovicích chybí a líbilo by se mi to.
49 hlasujících
Ne, je to zbytečné.
7 hlasujících
Je mi to jedno, nezajímá mne co se v Markoušovicích děje.
0 hlasujících
S výsledkem ankety seznámíme vedení obce  a pokusíme se pokračovat v aktivitách vedoucích k naplnění výsledků ankety. O dalších aktualitách v této věci vás budeme na Zpravodaji informovat.
 
 
 
Zasílání aktualit Markoušovického zpravodaje do emailu!
11.11.2014 15:06
Dnes byl na stránky Markoušovickéh zpravodaje přidán odkaz, kde můžete zaregistrovat svůj email, na který chcete zasílat informace o nových článcích a aktulitách. Odkaz pro vležení emailové adresy najdete na úvodní stránce zpravodaje vlevo, pod vyhledáváním a nad anketou. Máte možnost být tak vždy aktuálně informování o změnách na stránkách Markoušovického zpravodaje.
 
 
 
Sokol Markoušovice stříbrný na fotbalovém turnaji v Radvanicích
25.02.2015 09:09
Dne 7.2. se v Radvanicích uskutečnil turnaj v sálovém fotbale. Účastnilo se 12 týmů z nichž 2 týmy byly žákovské. Hrálo se ve dvou základních skupinách po šesti týmech systémem každý s každým. Následně nejlepší 2 týmy ze skupin postupovaly do vyřazovacích bojů a ostatní si to rozdaly o umístění. Sokol Markoušovice se těsně za týmem SK Bulánek umístil 2. ve své skupině a v semifinále se tak utkal s vítězem druhé skupiny. Po skvělém výkonu se výhrou 4:1 probojoval až do fínále turnaje kde se opět utkal s týme SK Bulánek tvořeným převážně hráči z Velkých Svatoňovic. Finálové utkání bylo velmi bojovné a vyrovnané, po celou dobu ani jeden z týmů nevedl více jak o jeden gól. Nakonec utkání po hrací době skončilo remízou 3:3  a následoval penaltový rozstřel, v němž byl šťastnější soupeř a na penalty zvítězil. Za tým Sokol Markoušovice nastoupili viz. foto: horní řada - Petr Štěpán, Jirka Preclík, Standa Šnyta, Kuba Kubját, dolní řada - Jirka Salwender, Roman Dolejška, David Šrůtek
Na momentky z turnaje se můžete podívat ve fotogalerii

 
 
11.11.2014 13:37
Výsledky ankety - Uvítali byste v Markoušovicích prodejnu potravin?
Dnes jsme ukončili anketu, ve které se hlasující vyjadřovali k otázce, zda by v Markoušovicích uvítali prodejnu potravin.
Celkově přišlo 48 hlasů, z nichž:
14 hlasovalo ano, chodil/a bych tam pravidelně nakupovat
16 hlasovalo ano, ale chodil/a bych tam jen příležitostně, když mi něco pochybí
18 hlasovalo ne, nakupuji ve městě a tak to i zůstane
Děkujeme za vaše hlasy a uvidíme, třeba i tato anketa jednou někomu poslouží k rozhodnutí, zda tuto službu v Markoušovicích opět zavést.