O Markoušovickém zpravodaji

Dobrý den, vítáme Vás na informačním webu - zpravodaji Markoušovic, místní části obce Velké Svatoňovice. Markoušovice nemají náves, náměstí, ani jiné přirozené místo, kde by se jejich obyvatelé pravidelně scházeli, potkávali, vyměňovali si informace a rozvíjeli tak ve větší míře veřejný život v obci o další aktivity. Takovou "virtuální" návsí by chtěly být tyto stránky. Jsou zde, aby lépe a aktuálně informovaly obyvatele o dění v Markoušovicích, o tom co se chystá, co se už povedlo, vzbudily zájem obyvatel o místní dění, daly jim příležitost aktivně se ho účastnit a udělaly Markoušovice ještě více vesnicí. Stránky nebudou přinášet informace typu vypínání elektřiny, opravy cest a pod.. Tyto informace hledejte přímo na oficiálních stránkách obce www.velkesvatonovice.cz.

Pokud máte jakoukoli informaci, kterou byste na Zpravodaji chtěli zveřejnit a hodí se do některé z jeho rubrik, zašlete ji na email jkubjat@centrum.cz a my ji rádi zveřejníme. Mohou to být pozvánky, inzeráty apod., prostě co byste zde rádi našli a co se obsahově hodí. Veškeré kontakty jsou v menu Kontakty.

Děkujeme.