Výsledky ankety - Splnil doposud projekt obnovy návsi vaše očekávání?

07.04.2017 14:11

Anketa zda jste spokojeni s dosavadním průběhem budování návsi dopadla následovně. Anketa probíhala přes zimu 2016/2017.
Ano, rýsuje se to pěkně a těším se na konečný výsledek. - 42 hlasů
Spíše ano, ale mám k tomu výhrady - 10 hlasů
Nesplnil, čekal jsem něco jiného - 3 hlasy

Děkujeme za účast a vyjádření vaší spokojenosti. Výsledky budou předány organizačnímu týmu projektu Náves.