Obnova návsi v Markoušovicích nabrala na obrátkách

19.10.2016 21:47

Konečně se dostavil námi dlouho očekávaný den. Po všech peripetiích , které provázely náš projekt obnovy návsi a postupných malých brigádách. Následovala práce těžké techniky při betonování základů altánu, zvoničky a výstavbě amfiteátru. Tím celý prostor dostal základní obrysy a mohli jsme svolat velkou sázecí brigádu. Vše dokreslovala vznikající zvonička, zatím obklopená lešením.

Nastal tedy velký den sobota 15.10.2016. Je zde nutno podotknout, že předcházela malá brigáda, při které jsme připravili opěrné kůly ke stromům, hrazení do svahu, množství kolíků a i celkové rozměření a přípravy výsadby stromů a keřů.

Ráno přivezl zahradník sazenice stromů a keřů, vedoucí rozdělil práci mezi brigádníky. Sešlo se nás více než 40 dospělých a k nim i houfec dětí, které také chtěli přiložit ruku k dílu. Je nutno připomenout, že jsme malou obcí a s méně než 400 stálými obyvateli.

Zástupkyně plánovacího týmu začala evidovat žádosti na adopci stromů a keřů. Jejich "noví" majitelé prvně pod dozorem zahradníka zasazovali "své" stromy. Po zasazení všech adoptovaných stromů a keřů (celkem se jich adoptovalo 41, tedy 8 z 11 stromů a všechny velké keře a několik skupin drobných keřů) se pokračovalo ve výsadbě zbylých stromů a keřů.

Následovalo mulčování svahu, který byl zajištěn zakolíkovanými kládami. Vedle toho skupina zdatných mužů vybudovala ohniště. Práce nám šla krásně od ruky. Postupně se skupiny specializovaly a zdokonalovaly. A tak jedni sázeli, druzí stavěli opory, další zajišťovali svah kládami a jiní zase naváželi mulč a vše šlo krásně dohromady.

Vše vzorně doplňovalo občerstvení zajištěné místními hasiči. A tak nám šla práce od ruky a po zhruba 6-ti hodinách jsme byli u konce a mohli jsme se přesunout plně do péče hasičů.

Z prostoru, kde připravili občerstvení byl krásný, nový pohled na osázenou náves. Všemi prostoupil krásný pocit dobře odvedené práce při vzniku něčeho nového co bude sloužit všem. A již se začalo hovořit o přípravě slavnostního otevření, které je naplánované na 28.října. Samozřejmě se hovořilo o tom jaký bude doprovodný program, ale vždy se hovor stočil na to, co ještě během těch necelých 14-ti dnů dodělat a hlavně na to jak nám bude přát nebo nepřát počasí. Jak to u nás vždy bývá připravujeme jak "suchou" tak "mokrou" variantu. A všichni se těšíme na to jak si prohlédneme co jsme společně vytvořili, posedíme spolu a pobavíme se, protože nejen prací živ je člověk.

Na fotky také z předešlých prací se můžete podívat v několika fotoalbech v menu Galerie.

 

Zapsal Pepa Dvořák