Adopce stromů a keřů pro náves slavila velký úspěch

23.11.2016 23:30

Při příležitosti velké veřejné brigády na návsi v Markoušovicích byla projektovým týmem vyhlášena možnost adoptovat vysazovanou zeleň. Tato příležitost se setkala s velkým zájmem občanů a velká část stromů a keřů našla svého mecenáše. Celkem takto občané Markoušovic přispěli částkou 27 590,- Kč, ze které byla pokryta část nákladů na pořízení rostlin a jejich výsadbu. V průběhu zimních měsíců vyrobí místní umělkyně Klára Lantová Šiková cedulky se jmény jednotlivých dárců a tyto cedulky budou na jaře umístěny u adoptovaných rostlin. Jménem projektového týmu děkujeme všem dárcům nejen za finanční přispění, ale především zájem a podporu projektu, které nás motivují do další práce.