Datum: 08.04.2016

Vložil: Jakub Kubját

Titulek: Re: bříza na horizontu

Dobrý den, zkuste se možná obrátit s touto myšlenkou na obecní úřad, nebo Lesy ČR pana Čanigu https://www.lesycr.cz/ls172/Stranky/Default.aspx
nebo CHKO Broumovsko
https://broumovsko.ochranaprirody.cz/.
Ti by vám mohli podat prvotní informace jak postupovat a následně by bylo možné přizvat veřejnost k pomoci s potřebnými kroky.

Přidat nový příspěvek